JVM-Läger #7 (2018-08-13) JVM-Läger #7 (2018-08-13)